Jak podłączyć router do routera

Podłączenie routera do routera może być trudne, ale jest to również ważny krok w uruchomieniu sieci. Jest to szczególnie pomocne, jeśli wprowadzasz się do nowego domu lub mieszkania, gdzie możesz nie mieć jeszcze działającego połączenia internetowego.

W zależności od typu routera, może być konieczne najpierw podłączenie go do istniejącego modemu lub bramy ISP, aby móc z niego korzystać. Używając podstawowego kabla Ethernet, należy podłączyć kabel z portu WAN lub internetowego routera do istniejącego modemu lub bramy ISP. Konieczne będzie również podłączenie kabla zasilającego.

Następnie należy upewnić się, że router może rzeczywiście połączyć się z modemem lub bramą ISP poprzez potwierdzenie aktywnego połączenia. Zazwyczaj światła LED na urządzeniu będzie migać raz lub dwa razy, aby dać znać, że dokonałeś udanego połączenia. Jeśli nie widzisz tych świateł, być może nie łączysz się z właściwym portem.

Aby sprawdzić poprawność połączenia, możesz podłączyć komputer do jednego z portów z tyłu routera i sprawdzić, czy może on połączyć się z Internetem. Jeśli nie, być może trzeba będzie zrestartować modem lub bramkę ISP, aby można było spróbować ponownie.

Możesz również podłączyć bezprzewodowy router do głównego modemu przewodowego lub DSL/kablowego, podłączając kabel Ethernet do portu uplink nowego routera (czasami oznaczanego jako WAN lub Internet), a następnie do wolnego portu LAN w głównym routerze przewodowym lub DSL/kablowym. Informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi producenta lub na stronie produktu nowego routera.

Po podłączeniu nowego routera, powinien on automatycznie udostępnić prywatny adres IP każdemu urządzeniu, które może uzyskać do niego dostęp poprzez sieć Wi-Fi. Aby to włączyć, będziesz musiał wprowadzić domyślną nazwę użytkownika i hasło routera, które powinny być znalezione w instrukcji obsługi lub na stronie produktu dla routera.

Po wprowadzeniu tych danych, router zacznie się konfigurować z jego domyślnymi ustawieniami. Może to trochę potrwać, ale warto będzie poczekać, gdy sieć będzie już gotowa do pracy.

Ostatni, trzeba będzie skonfigurować nowy router, aby działać jako wtórny router bezprzewodowy, tak, że może rozszerzyć sygnał Wi-Fi z głównego routera. Jest to dobry pomysł, jeśli masz Wi-Fi martwe punkty w domu, i będzie prawdopodobnie bardziej skuteczne niż przy użyciu extender do pokrycia tych obszarów.

Aby podłączyć drugi router, trzeba będzie skonfigurować go jako router, postępując zgodnie z instrukcjami w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej producenta. Trzeba będzie zmienić jego lokalny adres IP i ustawienia DHCP, a może być również konieczne, aby wyłączyć go całkowicie, jeśli jest to konflikt z innymi urządzeniami w sieci. Ważne jest również, aby upewnić się, że zakres adresów IP na drugim routerze jest w tym samym zakresie, co pierwszy router, w przeciwnym razie nie będzie w stanie otrzymać adres IP z głównego routera.

Podobne tematy