Jak podłączyć dekoder Alma do ASIC lub FPGA

Firma Alma Technologies oferuje rodzinę rdzeni IP wspierających kompresję danych obrazu i wideo z dużą szybkością. Bazują one na standardzie DSC 1.2b i zapewniają wysokowydajną, w pełni autonomiczną, pozbawioną CPU/GPU kompresję danych obrazu lub wideo, które mogą być przechowywane w ASIC lub FPGA. Rdzenie IP są dostępne do pobrania ze strony Alma Technologies.

CCSDS-122-E – Ten rdzeń IP kodera implementuje standard bezstratnej i stratnej kompresji danych obrazu CCSDS 122.0-B-1. Jest on zoptymalizowany do implementacji bez użycia CPU/GPU i zapewnia wysoką przepustowość przy niskim zużyciu energii.

JPEG-D – Ten 8-bitowy rdzeń IP dekodera Baseline Sequential DCT został zaprojektowany do obsługi pełnego zakresu aplikacji kompresji obrazów i wideo. Charakteryzuje się pełną zgodnością z trybem Baseline Sequential DCT standardu ISO/IEC 10918-1 JPEG i zapewnia wysoką jakość obrazu przy bardzo niskim stopniu kompresji.

UHT-DSC – Ten rdzeń IP DSC 1.2b umożliwia transport treści o wysokiej rozdzielczości do 10K, częstotliwości odświeżania 120Hz i wysokim zakresie dynamicznym przez istniejące interfejsy, takie jak HDMI i VESA DisplayPort. Zapewnia w pełni akcelerowaną i samodzielną kompresję bez użycia CPU/GPU, która jest idealna dla urządzeń mobilnych i systemów wideo na żywo.

TIFF-D – Ten dekoder obrazu TIFF jest zaawansowaną implementacją standardu TIFF i obsługuje obraz nieruchomy i wideo o pełnej rozdzielczości lub dane audio w maksymalnie 4 kanałach, przy niskim poborze mocy i małej powierzchni krzemu. Posiada programowalną mapę bitową i umożliwia stosowanie różnych poziomów kompresji.

Rdzeń TIFF-D jest tanim, wysokowydajnym i w pełni autonomicznym dekoderem obrazów TIFF-DIP bez CPU/GPU, który został zaprojektowany tak, aby umożliwić dużą przepustowość przy małych wymaganiach pamięciowych. Obsługuje on pełen zakres standardów obrazu TIFF, w tym HEVC i H.265 (High Efficiency Video Coding) dla urządzeń mobilnych i wyświetlaczy digital signage.

EBSCOhost – Ten resolver linków obsługuje wiele usług baz danych EBSCOhost, a także Gale’s Ovid Journals. Konfiguruje się go poprzez wybranie usługi na stronie Zasobów elektronicznych i podanie parametru linkowania z wartością ART ustawioną na Yes.

Ovid – Ten link resolver obsługuje czasopisma Ovid używając uwierzytelnienia IP lub poświadczeń logowania. Jeśli Twoja biblioteka używa uwierzytelniania IP lub logowania, wprowadź wartości nazwy użytkownika i hasła w parametrze Ovid ART. Informacje na temat innych wartości parametrów Ovid znajdują się w SFX Target and Alma E-Collection Configuration Guide.

CDI – Ten link resolver obsługuje wszystkie kolekcje, które mają portfele w Almie i wykorzystuje linkowanie typu Link in record w CDI, z wyjątkiem pola Do not share as Full Text dostępnego w CDI nawet jeśli jest aktywne w Almie. Zalecane jest zachowanie opcji Do not share as Full Text dostępnej w polu wyszukiwania filtrowanego, ponieważ może ona powodować niepowodzenia w łączeniu, jeśli dla danej kolekcji jest więcej portfeli niż oczekiwano.

Nie udostępniaj jako Full Text dostępne w CDI dla wszystkich kolekcji – Ta opcja kontroluje, czy zawartość kolekcji pojawi się w filtrowanym wyszukiwaniu, czy nie. Zaleca się stosowanie tego ustawienia dla wszystkich kolekcji, które mają portfele w Almie i nie tłumią ich podczas publikowania informacji o holdingu w CDI.

Podobne tematy